Monthly Archive 25 stycznia, 2011

Byadmin

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na paliwo stałe?

Kocioł o mocy do 25 kW powinien istnieć umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.

Kocioł o mocy do 10 kW możemy zainstalować w pomieszczeniu niebędącym pomieszczeniem mieszkalnym, którego kubatura bywa nie mniejsza aniżeli 30 m3 eliminuje się ryzyko powstania nieszczelności w miejscach połączeń ukrytych pod tynkiem lub w wylewce, pod drogimi okładzinami i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła, gdy bywa zapewniony do niego dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.

Podłoga w pomieszczeniu kotłowni powinna istnieć z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Powinien on istnieć umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm ponad piętro podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami. Odległość kotła od ścian pomieszczenia kotłowni musi umożliwić swobodny dostęp do niego w czasie czyszczenia i konserwacji. Wysokość kotłowni według prawa powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W powstałych już budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji. Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna istnieć realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni.

 

Kanał wywiewny powinien istnieć wyprowadzony ponad dach. Przekrój komina powinien wynosić minimum 20 x 20 cm. W podłodze pomieszczenia kotłowni powinien istnieć kanalizacyjny wpust podłogowy, a skład paliwa znajdować się w pobliżu kotłowni, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna istnieć taka, żeby możemy było zgromadzić go na cały sezon grzewczy.

Gdy kocioł posiada moc powyżej 25 kW pomieszczenia składu paliwa i żużla muszą posiadać zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny istnieć niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą posiadać zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia. Drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny istnieć stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni. Kotłownia powinna posiadać oświetlenie naturalne od przodu kotła. Powierzchnia okien nie może istnieć mniejsza aniżeli 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna dostarczyć się otworzyć. Poza takim trzeba zapewnić oświetlenie elektryczne i jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V W podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę kanalizacyjną umożliwiającą schłodzenie wody, tamtej pojemność powinna istnieć równa pojemności wodnej największego kotła, choć nie większa aniżeli 2 m3. Przewody z ciepłą wodą w po-mieszczeniu kotłowni powinny istnieć izolowane cieplnie.

W pomieszczeniu znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, w którym są kotły, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm i progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny istnieć wodoszczelne. Dotyczy to także wszystkich przejść przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm.

Byadmin

Jak podłączyć pralkę?

Potrzebne są doprowadzenie wody (zwykle tylko zimnej) i prądu oraz odpływ do kanalizacji. Jeśli producent pralki dopuszcza możliwość podłączenia jej do instalacji wody ciepłej, można to zrobić. Wówczas czas prania będzie nieco krótszy i pralka będzie pobierała mniej energii.
Do połączenia pralki z instalacją wodną służy elastyczny wąż dostarczany w komplecie. Zwykle ma około 1,5 m, więc rurę z wodą trzeba doprowadzić blisko pralki. Wąż jest przeważnie zakończony plastikową nakrętką 3/4″ i taką złączką z gwintem zewnętrznym powinna być zakończona rura doprowadzająca wodę. Na końcu rury dobrze jest zamontować zawór odcinający z takim gwintem – w sklepach są one często opisane „do pralki/zmywarki”. Alternatywą jest zainstalowanie baterii umywalkowej lub wannowej z zaworem do podłączenia pralki. Ze względów praktycznych i estetycznych lepiej jednak doprowadzić do niej osobną rurę pod tynkiem (glazurą). Brudną wodę z pralki należy odprowadzić do kanalizacji, najlepiej osobnym podejściem o średnicy co najmniej 4 cm i wlocie skierowanym w górę albo w bok – jeśli rura wychodzi ze ściany (spod glazury). Zagięły w łuk koniec węża odpływowego pralki wystarczy wsunąć do rury kanalizacyjnej i zamocować do ściany, aby nie mógł wypaść, za pomocą uchwytu dostarczanego z wężem. W instrukcji obsługi pralki trzeba znaleźć informację, na jakiej wysokości powinien się znajdować wąż. Zwykle jest to 30-100 cm. Pralki sprzedawane w Polsce są zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V więc do ich podłączenia wystarczy zwykłe gniazdo wtykowe z uziemieniem.

Byadmin

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na olej opałowy?

Tam, gdzie będzie zainstalowany kocioł olejowy, podłoga i ściany do wysokości 10 cm powinny być wodoszczelne, a do tego na całej wysokości mieć klasę odporności ogniowej EI60, podobnie jak strop. W drzwiach musi być wykonany wodoszczelny próg o wysokości 4 cm, a ich odporność ogniowa powinna wynosić EI30. Wodoszczelne muszą być także wszystkie przejścia przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm. W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły, powinien być zapewniony nawiew powietrza w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy kotła, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłowni. Olej opałowy może być magazynowany w zbiornikach naziemnych lub podziemnych przy budynku albo w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.

Jeśli zbiorniki na olej mają pojemność do 1 m3, mogą się znajdować w pomieszczeniu razem z kotłem, ale w odległości nie mniejszej niż 1 m od niego i oddzielone ścianą murowaną o grubości co najmniej 12 cm, o wymiarach większych od wymiarów zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie. Jeżeli zbiorniki nie są dwupłaszczowe (lub w inny sposób zabezpieczone przed wydostaniem się z nich oleju w razie awarii), trzeba je umieścić w tak zwanej wannie wychwytującej olej, mogącej pomieścić zawartość jednego zbiornika. W magazynie oleju konieczna jest wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca dwie-cztery wymiany powietrza na godzinę oraz okno lub półstałe urządzenie
gaśnicze pianowe. Pomieszczenie to może być ogrzewane wyłącznie przez centralne ogrzewanie wodne. Pozostałe wymagania dla kotłowni olejowych o mocy do 30 kW są takie jak dla kotłowni gazowych.