Monthly Archive 26 marca, 2012

Byadmin

Czy możemy ułożyć nowe poszycie na starym

Jeśli istniejące pokrycie, choć nieszczelne, nie najgorzej trzyma się podłoża, lepiej je zostawić i wyłącznie ułożyć na nim papę bądź odmienny materiał pokryciowy. Warto aczkolwiek przedtem ponakłuwać starą izolację, żeby puścić wilgoć z warstw dachu. W takim celu nawierca się poprzez poszycie sieć otworów (dziewięć na 1 m2). Konieczne będzie później ułożenie papy z warstwą wentylującą lub podkładowej papy perforowanej i kominków wentylacyjnych – wentylacja taka umożliwi osuszenie materiału ociepleniowego. Przed zrobieniem nowego pokrycia trzeba jednocześcnie zlikwidować purchle (wizualny efekt gromadzenia się wilgoci w warstwie ocieplenia) – rozciąć je i podkleić masą bitumiczną. Pamiętajmy również, iż termozgrzewalnych pap asfaltowych nie możemy układać na podłożu smołowym. Między tymi materiałami powinniśmy ułożyć przekładkę z włókniny poliestrowej lub szklanej. Jak aczkolwiek sprawdzić, czy podłoże bywa ze smoły, czy z asfaltu? Dla laika może istnieć to problemem. Raczej nie spodziewajmy się pokryć asfalto-wych na dachach z lat 60. Pojawiły się one dopiero na początku lat 70. Ostateczny werdykt powinien aczkolwiek należeć do dekarza.

Byadmin

Dlaczego płytki pękają?

Płytki na podeście schodów wejściowych niedługo po ułożeniu popękały w narożnikach. Co było tego przyczyną, czy płytki zostały źle przyklejone?

Płytki zostały ułożone prawidłowo, ale niewłaściwie zamontowano drewniane słupki. Powinny one być osadzone na stalowych kotwach tak, aby ich dolna powierzchnia znajdowała się przynajmniej 0,5 cm nad płytkami. Chroni to drewno przed podciąganiem wody, a jednocześnie zapobiega rozpieraniu otworu w płytce przez pracujący materiał. Drewno bardzo silnie się odkształca, podlega skręcaniu i w jego otoczeniu powstają duże naprężenia. To one spowodowały „rozerwanie” otworu i ukośne pęknięcia aż do narożników płytek. Jeśli już niepoprawnie osadzono słupek, należało przynajmniej pozostawić wokół niego 2-centymetrową szczelinę i wypełnić ją elastycznym materiałem – na przykład sznurem dylatacyjnym – a nie zaprawą do fugowania. Dylatacja pozwoliłaby na zredukowanie naprężeń i uniknięcie pękania płytek.

Byadmin

Z czego wykonywać pokrycia

Najtańszym materiałem jest papa bitumiczna. Papy montuje się przeważnie w układzie dwuwarstwowym – najpierw papa podkładowa, później wierzchniego krycia. Ta druga ma z wierzchu posypkę bazaltową, która chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się pokrycia i uodparnia je nieco na uszkodzenia. Do starych dachów, zwłaszcza gdy chcemy zrobić nowe pokrycie na już istniejącym, do wierzchniego krycia polecane są papy modyfikowane SBS lub APP zbrojone włókniną poliestrową. Są droższe od innych, ale wykazują dużą rozciągliwość (do 60%), co ma korzystny wpływ na trwałość zrobionej z nich izolacji.

Papy oksydowane mogą być wykorzystane w charakterze podkładu lub paroizolacji. Można też sięgnąć po membrany z plastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-P) lub EVA. Ich zaletą jest to, że umożliwiają w pewnym stopniu wydostawanie się pary wodnej spod pokrycia. Układa się je jednowarstwowo. Polecane są też membrany EPDM zawierające syntetyczny kauczuk. Są sprzedawane w postaci dużych płacht, co ogranicza liczbę połączeń do minimum. EPDM to tworzywo wyjątkowo mocne, a jednocześnie bardzo elastyczne. Jego rozciągliwość dochodzi do 400%. Folie i membrany mocuje się na klej lub przez zgrzewanie gorącym powietrzem.

Metoda zależy od rodzaju produktu i zaleceń jego producenta. Pod foliami lub membranami warto umieszczać warstwę rozdzielającą z grubej włókniny szklanej lub poliestrowej. Nie wszystkie z takich pokryć dobrze współpracują z podłożem bitumicznym lub smołowym. Ciekawymi produktami są pokrycia płynne. Są to gęste masy, które nakłada się na stare lub nowe podłoże. Po zastygnięciu osiągają wytrzymałość i elastyczność zbliżoną do gumy. Nic nie zastąpi ich pod względem łatwości nanoszenia. Jednak jeśli nanosi się je na ocieplanie, konieczna będzie warstwa podkładowa z folii lub papy albo przynajmniej uszczelnienie taśmami styków między płytami.

Byadmin

Jak uszczelniać drobne przecieki w pokryciu

Czy ocieplenia wymagają tylko połacie
Ocieplone muszą być nie tylko połacie dachu, ale również ściany, z którymi się one stykają, na przykład attykowe i ścianki świetlików dachowych. Jeśli zewnętrzne ściany domu są ocieplone, to ocieplenie takie powinno łączyć się z ociepleniem dachu. Zachowana zostanie wówczas ciągłość termoizolacji.

Najłatwiej poradzić sobie z nieszczelnościami występującymi w pokryciu z papy. Dziurę lub pęknięcie oczyszcza się, gruntuje roztworem bitumicznym i zakleja od góry łatką ze zbrojonej termozgrzewalnej papy modyfikowanej SBS. Na małej powierzchni do zgrzania papy wystarczy amatorska opalarka. Trzeba zgrzewać tak długo, aż wokół papy pojawi się wyciek bitumu. W podobny sposób powinno się uszczelniać odspojenia, na przykład wzdłuż pionowych lub poziomych zakładów między arkuszami papy. Jeśli w miejscu zakładu papę da się podnieść, to znak, że pokrycie jest w tym miejscu rozszczelnione.

Taką papę należy podkleić i załatać w opisany wyżej sposób. Łatanie pokrycia poprzez zasmarowywanie dziur i pęknięć masami asfaltowo-gumowymi, polimerowymi lub innymi ma sens i sprawdza się tylko wtedy, gdy nie sięgają one głębiej niż do warstwy włókniny zbrojącej. Drobne uszkodzenia da się również wypełnić masami bitumicznymi. Konieczne jest wtedy oprószenie ich powierzchni  posypką bazaltową, zanim zdążą zaschnąć. Pokrywanie całej powierzchni dachu masą może się okazać niepraktyczne. Jej warstwę trzeba by bowiem wzmocnić welonem z włókien szklanych, a powierzchnię oprószyć posypką bazaltową. Ułożenie nowej papy sprawi mniej kłopotu.