Monthly Archive 17 sierpnia, 2012

Byadmin

Jak w prosty sposób ocieplić strop?

Strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego bardzo łatwo jest ocieplić od spodu, budując piętro, niżej sufit podwieszany i umieszczając między jego elementami nośnymi izolację, na przykład z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie, niestety, znacznie obniża wysokość pomieszczenia – czasem nawet o 30 cm. Układając materiał termoizolacyjny na istniejącym podkładzie podłogowym, podniesiemy wysokość posadzki co najwyżej o 10-15 cm. Wystarczy tylko zrobić:
•    suchy jastrych – na podłoże zabezpieczone hydroizolacją wysypuje się kruszywo dostarczone przez producenta płyt jastrychowych. Będzie ono stanowić podsypkę wyrównująca, spełni też funkcję dodatkowej izolacji termicznej oraz akustycznej. Kruszywo wyrównuje się długą łatą. Gdy jest gotowe, układa się na nim płyty jastrychowe – gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe. W ten sposób można docieplić każdy strop, a jego grubość wzrośnie o 5-10 cm;
•    podłogę na legarach – na zaizolowanym podłożu rozmieszcza się równolegle drewniane belki zwane lega-rami. Najczęściej stosuje się legary
o przekroju 6×6 cm. Odstępy między nimi wynoszą przeważnie 40-50 cm. Nie mogą być za duże, żeby podłoga się nie uginała. Legarów nie łączy się na stałe z podłożem, trzeba natomiast odseparować je od mineralnego podłoża i dobrze wypoziomować. Do legarów mocuje się od góry taśmę filcową i przybija do nich płyty drewnopochodne lub deski podłogowe mogące stanowić podłoże pod przyszłą posadzkę. Aby poprawić izolacyjność akustyczną i termiczną, przestrzenie między lega-rami wypełnia się wełną mineralną lub drzewną. Wysokość podłogi wzrośnie o 8-15 cm.
Gdy chcemy docieplić strop nad ostatnią kondygnacją (odgradzający nas od poddasza nieużytkowego), metodę wybieramy, uwzględniając jego konstrukcję:

•    drewniany strop belkowy – możemy się spodziewać, że między belkami znajdziemy jakiś materiał termoizolacyjny. Jeśli nie, wtedy trzeba sprawdzić czy sufit pod takim stropem trzyma się solidnie, i jeżeli tak jest, wypełnić przestrzenie między belkami wełną mineralną lub drzewną albo materiałem sypkim, na przykład strzępkami wełnianymi lub włóknami celulozowymi. Od góry będzie można zrobić tanią podłogę z desek mocowanych ażurowe albo z płyt OSB lub MFR Gdy samo ocieplenie między belkami nie wystarczy, na podłodze układamy swobodnie warstwę termoizolacji z mat wełnianych lub decydujemy się na izolację nadmuchiwaną. O ile zależy nam, abv takie poddasze miało jakąś wartość użytkową, na przykład funkcjonowało jako strych, to drugą warstwę izolacji powinniśmy umieścić między drewnianymi legarami zamocowanymi prostopadle do belek stropowych. Od góry do legarów przybijemy deski lub płyty drewnopochodne i w ten prosty sposób powstanie podłoga poddasza;
•    strop betonowy – na betonowym stropie możemy zrobić termoizolację z materiałów sypkich, ale wówczas raczej nie zagospodarujemy strychu. Jeśli chcemy z niego korzystać, zróbmy podłogę na legarach z ociepleniem umieszczonym między nimi. Jeżeli legary zamocujemy w dwóch warstwach, na krzyż, zdołamy między nim: umieścić dwie warstwy termoizolacji.

Byadmin

Czy paroprzepuszczalność ocieplenia ścian ma znaczenie?

Ściany nie muszą być paroprzepuszczalne. Wilgoć i zużyte powietrze powinien odprowadzać sprawny system wentylacyjny. Zresztą, jak wykazują badania, przez ściany zewnętrzne pozbywamy się raptem około 3% wilgoci. Niestety, w domach remontowanych wentylacja działa często, jak chce, i nie można w zupełności na niej polegać. O ile więc nie usprawnimy jej, postarajmy się zapewnić murom paroprzepuszczalność, stosując do ocieplania i wykończenia ścian materiały o dużej dyfuzyjności. Jeśli zaś wentylacja działa sprawnie, w doborze ocieplenia mamy większą dowolność.
Co wchodzi w skład systemu BSO?
BSO to dobrze skomponowany zestaw produktów niezbędnych do właściwego ocieplenia i wykończenia ścian. Jego typowy skład obejmuje:
klej do mocowania materiału termo-izolacyjnego – mający postać suchej zaprawy wymagającej rozrobienia wodą lub specjalnej pianki. Klej może być przeznaczony do wełny, styropianu lub uniwersalny;
zaprawę do robienia warstwy zbrojonej – podobnie jak w przypadku kleju jest to sucha mieszanka rozrabiana wodą aż do uzyskania konsystencji gęstej pasty;
siatkę zbrojącą – która wzmacnia tę warstwę (siatka powinna być wyprodukowana z włókna szklanego);
podkład – czyli cienką warstwę specjalnej farby lub preparatu gruntującego, którym przygotowuje się podłoże do tynkowania;
tynk cienkowarstwowy – będący wykończeniowym dopełnieniem całości – akrylowy, silikatowy, silikonowy, polikrzemianowy, który ma postać gęstej pasty gotowej do nanoszenia, lub mineralny, który trzeba rozrobić wodą. Tynki cienkowarstwowe nanosi się warstwą grubości nie większej niż 7 mm.

Taka grupa produktów wymaga jednak uzupełnienia. Brakuje tu pierwszych skrzypiec, czyli materiału ociepleniowego, oraz dopełniających całość dodatków: kołków potrzebnych często do mocowania ocieplenia oraz listew (startowych, narożnych, dylatacyjnych). Konieczna może się też okazać farba elewacyjna. Zapoznając się z ofertą tran sprzedających BSO, zauważymy, że jedne sprzedają kompletne systemy, łącznie z materiałem ociepleniowym oraz kompletem niezbędnych akcesoriów, a inne tylko tak zwaną chemię, czyli zaprawy, podkłady i farby, określając jedynie parametry materiału termoizolacyjnego. Tych drugich jest, niestety, więcej.

Byadmin

Tarcze standardowych kołków

Pamiętajmy, że tarcze standardowych kołków nie mcgą zbytnio zagłębiać się w ociepleniu ani wysta-wać ponad jego powierzchnię. We wgłębieniach można mocować jedynie specjalne kołki wzboga-cone o specjalne krążki do późniejszego zaślepiania tych wgłębień. Kołki powinny być tak rozmieszczone, aby trafiały w miejsca, gdzie pod płytą ociepleniową znajduje się klej, a nie pusta przestrzeń. Wykonywanie warstwy zbrojonej. Jak tylko klej osiągnie wymaganą wytrzymałość
–    a trwa to nie dłużej niż dwa dni – warstwę termo-izolacyjną szlifuje się, żeby miała jak najgładszą powierzchnię. Jeśli etap ten zostałby pominięty, później spotkałaby nas przykra niespodzianka
–    na świeżo otynkowanej ścianie dostrzeglibyśmy ślady połączeń poszczególnych płyt. Warstwa zbrojona wykonywana jest ze specjalnej zaprawy,
ale w wielu systemach przeznacza się do tego ten sam klej, który służy do mocowania ocieplenia
zaprawę wtapia się siatkę z włókna szklanego ranowiącą rodzaj zbrojenia, Dobrze ułożona warstwa zbrojona po dwóch
nadaje się do wykańczania tynkiem. Czasami jednak wymaga delikatnego przeszli-fowania, jeśli widać na niej ślady pozostawione : 'zez pacę. Te miejsca ścian, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na przy-kład cokoły, narożniki parteru, ościeża drzwiowe, warto wzmocnić specjalną siatką pancerną lub :.voma warstwami siatki standardowej. Tynkowanie i malowanie. Gotową war-stwę zbrojoną po dwóch-trzech tygodniach od jej ułożenią maluje się transparentnym lub barwionym preparatem gruntującym albo specjalną farbą podkładową dobraną do koloru tynku. Na drugi dzień nożna nakładać tynk. Ta praca prowadzona jest dość szybko. Robotnicy starają się zdążyć w jeden, maksymalnie dwa dni. Podczas tynkowania nie powinno się robić zbyt częstych przerw, a na pewno nie w połowie jednej płaszczyzny. Do tynkowania jednej ściany powinno być wyznaczonych co najmniej tyle osób, ile jest poziomów rusztowania, plus „obsługa naziemna” do mieszania tynków.