Monthly Archive 27 kwietnia, 2013

Byadmin

Zbrojenie schodów

Pręty zbrojenia głównego odpowiadają za wytrzymałość schodów na rozciąganie, czyli na ugięcie pod wpływem obciążeń.

W schodach płytowych i policzkowych strefa rozciągana znajduje się od spodu, dlatego zbrojenie biegnie w dolnej części płyty. Wsporniki najbardziej rozciągają się wzdłuż górnej powierzchni, więc zbrojenie układa się na górze. Pręty powinny być ze stań żebrowanej, która dobrze współpracuje z betonem, i mieć średnicę nie mniejszą niż 10 mm. Zbrojenie pomocnicze łączące pręty główne może być gładkie, o średnicy 6-8 mm. Pręty układa się na deskowaniu na specjalnych podkładkach z tworzywa sztucznego, tak zwanych krążkach dystansowych. To bardzo ważne, aby zbrojenie nie leżało bezpośrednio na deskowaniu, bo wtedy nie powstanie wokół niego otulina betonowa wystarczającej grubości i płyta będzie od spodu pękać. Pręty muszą być zakotwione w elementach nośnych schodów. W tym celu kotwi się je w belkach policzkowych, wsuwając w specjalnie przygotowane bruzdy w ścianie lub w korytka szalunku, albo łączy na zakładkę ze zbrojeniem spoczników i podwaliny. Długość zakładów jest zawsze podana w projekcie, standardowo wynosi około 50 cm, a głębokość kotwienia na przykład dla schodów wspornikowych to 25 cm przy szerokości biegu 1 m.

W miejscach załamań zbrojenie łączy się parami, górą i dołem, a nie w jednej linii. Kotwiąc tak przygotowane pręty w ściskanej strefie schodów, dobrze zabezpiecza się strefę rozciąganą, co chroni przed pękaniem. Poprawność ułożonego kompletnego zbrojenia schodów powinna być potwierdzona przez kierownika budowy. Dopiero po jego akceptacji schody można betonować.

Byadmin

Betonowanie schodów

Musi się odbywać w temperaturze dodatniej, najlepiej nie niższej niż 5°C. Warunek ten dotyczy nie tylko miejsca układania mieszanki, ale też jej przygotowywania. Jeśli beton przygotowuje się w ustawionej na zewnątrz betoniarce z przechowywanych na wolnym powietrzu cementu i piasku, lepiej przerwać prace na zimę. Mróz sprawia bowiem, że mieszanka źle wiąże i nie osiąga wymaganych parametrów wytrzymałościowych (klasa betonu nie może być niższa niż C16/C20, co oznacza wytrzymałość na ściskanie co najmniej 20 MPa). Jeżeli korzysta się z betonu przywożonego z wytwórni, nie trzeba przerywać prac, bo lekko dogrzewając wnętrze, łatwo utrzymać w nim odpowiednią temperaturę nawet podczas mroźnej zimy. Betonowanie rozpoczyna się od dołu schodów. Każdy stopień zagęszcza się przez ubijanie łopatą i opukiwanie deskowania.
Deski obniżone o 2 cm względem wysokości stopni zabezpieczają przed wydostawaniem się mieszanki z wyższego stopnia na niższy, już zabetonowany. Cale schody muszą być wybetonowane w jednym cyklu roboczym, nie wolno przerywać prac, bo wówczas deskowanie będzie się nierównomiernie odkształcać i schody popękają. Po lekkim związaniu betonu stopnie zaciera się na gładko, a ewentualne ubytki uzupełnia zaprawą cementową. Deskowanie usuwa się najwcześniej po dwóch tygodniach. Przez ten czas schody powinno się regularnie zwilżać. Znajdujące się pod spodem biegu podpory lepiej jest pozostawić dłużej.

Byadmin

Układamy kable oświetleniowe

Przewody w instalacji powinny być zaadaptowane do założonego obciążenia, a zabezpieczające je sprzęty muszą być tak dobrane, aby nie potrafiło wystąpić przeciążenie przewodów i w metodyczności zagrożenie po-żarem. Wszystkie gniazda wtyczkowe, również w pokojach, muszą mieć styk ochronny. Kable oświetleniowe powinny kończyć się kostką z zaciskami do podłączenia przewodów źródła światła. Wyjątek stanowią wypuszczone kable z oprawą zainstalowaną na jego stałe na jego ścianie lub na jego suficie, do której bezpośrednio przyłącza się także przewody zasilające. „Kontrola jakości” Po skończeniu robót niezbędne jest wykonanie pomiarów sprawdzających skuteczność ochrony od chwili porażeń oraz wytrwałość przewodów i rezystancję izolacji. Powinno się także również przeprowadzić pomiary wartości uziemień, w tym również traktujących instalacji odgromowej (jeśli mieszkanie został w taką instalację wyposażony). udziałowiec powinien uzyskać protokoły tych eksperymentów. Jeżeli prace były prowadzone na jego podstawie specyfikacji wykonawczej, po skończeniu robót udziałowiec powinien uzyskać od wykonawcy egzemplarz takiej specyfikacji z naniesionymi na jego nim wszelkimi zmianami wprowadzonymi w stosunku do pierwotnego projektu.