Betonowanie schodów

Byadmin

Betonowanie schodów

Musi się odbywać w temperaturze dodatniej, najlepiej nie niższej niż 5°C. Warunek ten dotyczy nie tylko miejsca układania mieszanki, ale też jej przygotowywania. Jeśli beton przygotowuje się w ustawionej na zewnątrz betoniarce z przechowywanych na wolnym powietrzu cementu i piasku, lepiej przerwać prace na zimę. Mróz sprawia bowiem, że mieszanka źle wiąże i nie osiąga wymaganych parametrów wytrzymałościowych (klasa betonu nie może być niższa niż C16/C20, co oznacza wytrzymałość na ściskanie co najmniej 20 MPa). Jeżeli korzysta się z betonu przywożonego z wytwórni, nie trzeba przerywać prac, bo lekko dogrzewając wnętrze, łatwo utrzymać w nim odpowiednią temperaturę nawet podczas mroźnej zimy. Betonowanie rozpoczyna się od dołu schodów. Każdy stopień zagęszcza się przez ubijanie łopatą i opukiwanie deskowania.
Deski obniżone o 2 cm względem wysokości stopni zabezpieczają przed wydostawaniem się mieszanki z wyższego stopnia na niższy, już zabetonowany. Cale schody muszą być wybetonowane w jednym cyklu roboczym, nie wolno przerywać prac, bo wówczas deskowanie będzie się nierównomiernie odkształcać i schody popękają. Po lekkim związaniu betonu stopnie zaciera się na gładko, a ewentualne ubytki uzupełnia zaprawą cementową. Deskowanie usuwa się najwcześniej po dwóch tygodniach. Przez ten czas schody powinno się regularnie zwilżać. Znajdujące się pod spodem biegu podpory lepiej jest pozostawić dłużej.

Zobacz jeszcze

About the author

admin administrator

Leave a Reply