Błędy przy układaniu instalacji elektrycznej

Byadmin

Błędy przy układaniu instalacji elektrycznej

Błędy przy układaniu instalacji elektrycznej

Przede wszystkim nie należy prowadzić prac samodzielnie, ale w trosce o własne bezpieczeństwo i jakość instalacji elektrycznej zlecić je elektrykowi z uprawnieniami do 1 kV, najlepiej już wcześniej sprawdzonemu przez innych inwestorów i poleconemu.

Obwody powinny być układane równolegle do krawędzi ścian. Dzięki temu można odtworzyć ich przebieg na podstawie położenia puszek rozgałęźnych i osprzętu.

Niektórzy niesolidni wykonawcy, chcąc ułatwić sobie pracę, a także zmniejszyć zużycie materiałów, układają przewody na ukos, dzięki czemu ich trasa jest krótsza. Tak ułożona instalacja po otynkowaniu ścian jest niewidoczna, a przebieg przewodów – nie do odtworzenia. Ponadto przewody pod tynkiem są narażone na uszkodzenie, na przykład podczas wiercenia otworów w ścianie lub wbijania gwoździ.

Obwody jednofazowe (230 V) muszą być wykonane jako trójprzewodowe, a obwody trójfazowe, tak zwane siłowe, (230/400 V) -jako pięcioprzewodowe. Wyjątek stanowią odcinki obwodów zasilających na przykład oprawy mające II klasę ochronności, do których nie przyłącza się przewodu ochronnego.

Zobacz jeszcze

About the author

admin administrator

Leave a Reply