Category Archive Okna

Byadmin

Co zrobić ze starymi oknami?

Można zlecić ich wywóz i utylizację ekipie dokonującej montażu nowych okien. Można też zamówić w pobliskim zakładzie usług komunalnych kontener na odpady budowlane, który po remoncie będzie przez niego zabrany. Wynajmuje się go na określony umową czas. Koszt wynajmu zależy od wielkości zasobnika, którą dobiera się na podstawie szacunkowego ciężaru lub objętości wywożonej stolarki. Jest to średnio 250-500 zł.

Po co otwory w drzwiach łazienkowych?
Zapewniają one wlot powietrza, co jest niezbędne do prawidłowego działania wentylacji w łazience. Bez otworów, kratek lub podcięć w dolnej części drzwi powietrze nie byłoby zasysane do wywiewu, tylko wypychane w stronę i mieszkania. Na uwagę zasługuje fakt, że choć przepisy nakazują wykonywanie w drzwiach łazienkowych otworów lub podcięć, większość producentów żąda dopłat za ich estetyczne wykończenie (na przykład metalowe tuleje).

Czy lepiej wybrać okno o ciepłych profilach, czy z energooszczędną szybą?
Teoretycznie to szyba ma największy wpływ na parametry cieplne okna, bo jej powierzchnia jest stosunkowo największa. Jednak o końcowej wartości współczynnika przenikania ciepła decydują nie tylko szyby, ale też sposób ich osadzenia w profilu, rodzaj materiału, z jakiego są wykonane profile, ich właściwości i sposób montażu całego okna w ścianie. Jeśli zatem chcemy kupić ciepłe okno, nie powinniśmy rozpatrywać właściwości jego elementów, tylko określić maksymalną wartość współ-czynnika U dla całego okna i podać ją w zamówieniu.
Standardowo jest ona nie większa niż 1,7-1,8 W/(m2 K), ale w domach energooszczędnych poleca się mniej niż 0,9 W/(m2 K). Wybrane okno trzeba jeszcze zamontować zgodnie z wytycznymi.

Byadmin

Co zrobić, jeśli nowe okna nie pasują do otworów?

Najpierw należy określić, z czyjej winy tak się stało. Jeżeli do wykonania pomiarów otworów okiennych zatrudniono profesjonalną ekipę, odpowiedzialność za błędy spada na wykonawców i na ich koszt powinna odbyć się ponowna wymiana. Podobnie jest w przypadku, gdy okna nie odpowiadają wymiarom podanym w zamówieniu – winę za to ponosi producent i jego obowiązkiem jest dokonanie poprawek. Jeśli jednak samodzielnie mierzyliśmy otwory, a okna są zgodne z danymi z zamówienia, to nie mamy prawa domagać się żadnego odszkodowania. Możemy co najwyżej próbować naprawić błąd doraźnymi metodami, a jeżeli jest to niemożliwe – musimy zamówić nową stolarkę. Jeśli okna są za wysokie,

można podciąć strefę pod parapetem. Trzeba jednak używać do tego narzędzi dopasowanych do rodzaju materiału ściennego, a powierzchnię po

przycięciu zabezpieczyć tynkiem lub masą szpachlową. Okna zbyt szerokie są większym problemem, bo ościeża można podciąć tylko o 1–2 cm z

każdej strony. W innym razie konieczne jest wzmacnianie nadpro-ża nad planowanymi podcięciami. W przypadku gdy okna są za małe, można dość

łatwo zamurować otwór do żądanej wielkości. Należy jednak pamiętać, że każda ingerencja w wymiary otworów zmienia układ okien, narusza

linię krawędzi dolnej i bocznych, więc jeżeli na całej elewacji o symetrycznym układzie okien jeden z otworów zostanie zmniejszony, zmiana

będzie widoczna.

Kiedy warto montować okna nierozwieralne?
W trosce o oszczędność energii – okna stałe są cieplejsze niż rozwieralne. Powinno się je jednak wstawiać tylko tam, gdzie jest do nich

łatwy dostęp z zewnątrz, a więc na parterze lub przy drzwiach balkonowych. Inaczej do ich umycia trzeba będzie używać drabiny. Nie można

też zapomnieć o tym, że jeśli w domu nie ma wentylacji mechanicznej, to przynajmniej niektóre okna.

Byadmin

Czy można wymienić okna drewniane na plastikowe lub odwrotnie?

Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że niektóre okna drewniane mają nieco inne wymiary niż plastikowe o tych samych symbolach. W zamówieniu musimy więc podać dokładną szerokość i wysokość otworu okiennego, a nie oznaczenie literowo-cyfrowe istniejącego okna. Może się bowiem
okazać, że okna nie zmieszczą się w otworach (odwrotna sytuacja jest mniej groźna – łatwiej przysłonić część otworu, niż go poszerzyć).

Należy też zwrócić uwagę na stabilność okien. Profile plastikowe są na ogół mniej sztywne niż drewniane – jednoskrzydłowe okna nie powinny być szersze niż 1,5 m i wyższe niż 2,5-3 m (można wykonywać większe konstrukcje, ale jest to kosztowne). Tymczasem okna drewniane mogą mieć szerokość 2,5 m i wysokość nawet powyżej 4 m. Jeśli zatem zamieniamy duże okno drewniane na plastikowe, to może się okazać, że musimy zamówić okno ze szprosami konstrukcyjnymi, słupkami lub ślemieniem, inaczej ramy mogą się wypaczyć pod wpływem zbyt silnych obciążeń.

Byadmin

Co należy podać w zamówieniu okien?

Im więcej podamy konkretnych informacji, tym bardziej zawęzimy kryteria wyboru, co pozwoli nam bez zbędnych dyskusji ze sprzedawcą kupić okno optymalnie dopasowane do naszych potrzeb. Stałym elementem każdego zamówienia są oczywiście wymiary okien. Jeśli nowa stolarka ma pochodzić od tego samego producenta co stara, wystarczy podać symbole starych okien. W przypadku zmiany lepiej wymierzyć dokładnie otwory.

Powinniśmy też podać wymagany podział okien (liczbę rzędów, skrzydeł) oraz sposób otwierania (rozwieralne, ze słupkiem stałym lub ruchomym, przesuwne, obrotowe). W dalszej części zamówienia zadanie jest nieco trudniejsze, bo musimy określić istotne parametry techniczne i użytkowe. Zasada jest taka, że piszemy tylko o tych, na których nam zależy, podając konkretne wartości lub zakresy. O nieistotnych cechach nie wspominamy, z góry przyjmując oferowane w standardzie. Przykładowo jeśli zależy nam, aby okna były ciepłe i bezpieczne, w zamówieniu powinniśmy podać maksymalną wartość współczynnika U dla całego okna oraz wymaganą klasę antywłamanio-wości.
Jeżeli okno nie musi mieć podwyższonej odporności na włamanie, za to zależy nam na tym, aby było ciche – nie wpisujemy klasy antywłamaniowości, tylko podajemy interesującą nas wartość współczynnika izolacyjności akustycznej (dla całego okna). W zamówieniu zawsze warto określić interesujący nas współczynnik L7 dla całego okna. Obecnie duży nacisk kładzie się na energooszczędność  i wielu sprzedawców oferuje cieplejsze – ale i droższe – rozwiązania. Tymczasem jeśli wymieniamy tylko jedno lub kilka okien w starym domu, ich ponadstandardowa izolacyjność nie jest priorytetem i nie ma sensu przepłacać za ulepszone rozwiązania.

Byadmin

Jaka jest korzyść z ukrytych zawiasów?

Są to okucia schowane wewnątrz ramy skrzydła, niewidoczne na ościeżnicy. Poprawiają one estetykę okna i ułatwiają jego pielęgnację – łatwiej myć ramy bez wystających po bokach zawiasów. Zapewniają też szerszy kąt widzenia, bo skrzydło może się mocniej otworzyć dzięki temu, że Unia okuć jest cofnięta względem jego krawędzi. Ukryte zawiasy montuje się nie tylko w oknach, ale również w drzwiach wewnętrznych. Ościeżnica drzwiowa jest wówczas zlicowana ze skrzydłem. Takie rozwiązanie zapewnia ograniczenie ilości kurzu gromadzącego się na drzwiach (schowana górna krawędź skrzydła jest w mniejszym stopniu narażona na brudzenie), a przy tym zdecydowanie poprawia estetykę wnętrza. Drzwi tworzą harmonijną całość.

Byadmin

Czy na wybicie okna w łazience jest potrzebne pozwolenie? Jak je uzyskać?

Wykucie nowego otworu okiennego w ścianie nośnej nie jest wprawdzie ani budową, ani montażem, ani remontem (polegającym na działaniach odtworzeniowych), ale może być zakwalifikowane jako przebudowa. W myśl ustawowej definicji zawartej w Prawie budowlanym przez przebudowę należy rozumieć prowadzenie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przebudowa obiektu wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie wraz z dokumentacją projektową składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta, które ma status powiatu). Decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna, ponieważ nie zmienia się sposób zagospodarowania terenu. Projekt powinien być dostosowany do zakresu robót. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Trzeba zawiadomić nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót – co najmniej siedem dni przed nim.