Category Archive Piec

Byadmin

Odpowietrzniki

Każda instalacja grzewcza pracująca w systemie zamkniętym musi istnieć wyposażona w odpowietrzniki. Ich zadaniem bywa samoczynne usuwanie powietrza z instalacji w czasie jej napełniania i podczas eksploatacji i doprowadzenia go w momencie opróżniania jej z wody. Odpowietrzniki montuje się bezpośrednio na kotle (automatyczny), na rozdzielaczach, przy każdym grzejniku (ręczne) i w najwyższych punktach pionów. Odpowietrzniki ręczne reguluje się pokrętłem, śrubokrętem lub kluczem, automatyczne działają bez ingerencji użytkownika. W zależności od typu mogą istnieć zamontowane pionowo lub poziomo. Mają większą wydajność aniżeli ręczne, choć są wrażliwe na zanieczyszczenia.
Do małych instalacji odpowietrzników się nie dobiera, lecz zwyczajowo stosuje takie o średnicy 1/2 cala.

Uzupełnianie ubytków
W nie najgorzej zaprojektowanej i prawidłowo uruchomionej (napełnianej pomału i odpo-wietrzonej) instalacji trzeba na bieżąco kontrolować ciśnienia wody (czyli wskazania manometru) i rozkład temperatury na powierzchni grzejników. Duże spadki ciśnienia mogą świadczyć o nieszczelnościach, czyli przedostawaniu się powietrza do wnętrza instalacji. Dla prawidłowego działania instalacji niezwykle istotny bywa metoda uzupełniania ubytków wody. Jeśli trzeba opróżnić całą lub  element  instalacji, na przykład w celu jej naprawy lub remontu, warto zebrać wodę do naczynia i po wykonaniu prac konserwacyjnych ponownie napełnić nią układ, wlewając ją poprzez najwyżej położony grzejnik (tak bywa bezpieczniej, bowiem każda kolejna porcja świeżej, nieuzdatnionej wody uzupełniającej to dodatkowa ilość tlenu wprowadzona do instalacji).
Na rurociągu z wodą uzu-pełniającą powinien istnieć zamontowany manometr, zawór zwrotny i odcinający i wodomierz. Obserwując wskazania wodomierza, możemy kontrolować ilość dopuszczanej wody uzupełniającej. W instalacjach zamkniętych, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, nie powinna ona przekraczać 5% całkowitej objętości. To oznacza, iż gdy w instalacji bywa 100 1 wody, w ciągu całego roku nie trzeba jej dolać więcej aniżeli 5 1. Wodę możemy uzupełniać jedynie sporadycznie i koniecznie ustalić przyczynę ubytków.