Category Archive Piwnica

Byadmin

Piwnica na podmokłym gruncie

Gdy znajomy wyprowadzał się z kraju, sprzedał mi projekt domu. Niestety, dom jest przystosowany do posadowienia na normalnym gruncie, zaś na mojej działce jest wysoki poziom wody gruntowej. Czy muszę zrezygnować z piwnic?
Budowa podpiwniczone-go domu na podmokłym gruncie jest bardzo kosztowna, a niejednokrotnie nawet nieopłacalna. Wiąże się również z licznymi trudnościami natury technicznej. Główne z nich to:
– konieczność odwodnienia wykopów na czas budowy fundamentów;
– skomplikowane i kosztowne prace związane z izolacją przeciwwodną, a także wykonaniem podłogi oraz ścian piwnicy w sposób szczelny.
Można powiedzieć, że robienie piwnicy na gruncie podmokłym jest korzystne tylko wówczas, gdy inne możliwości powiększenia domu są wykluczone lub bardziej kosztowne od podpiwniczenia.